ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLAR VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, internet ürün satın alacak kişi ("ALICI") ile Konacık Mah. Atatürk Blv. No: 212/6 Bodrum Muğla adresinde bulunan Karya Yatırım ve Tarım A.Ş. ("Şirket") arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin tüketicilerin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır.

2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı :          Karya Yatırım ve Tarım A.Ş.

Adresi  :          Konacık Mah. Atatürk Blv. No: 212/6 Bodrum Muğla

Mersis  :          0526134263900001

Telefon :          0539 301 72 82

Fax      :           Yok           

Eposta :          viagardeniashop@gmail.com


3. ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

3.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

ÜRÜN BİLGİSİ          :  Ürün Detayları ve temel nitelikleri…

ADET                          :

FİYAT                         :

KARGO MASRAFI      :

KDV DAHİL FİYAT     :

ÖDEME ŞEKLİ :

3.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

 

4. CAYMA HAKKI

4.1. ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Şirket’e ulaşması tarihi itibariyle Şirket, malı geri alacağını taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Şirket’e mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.

b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Ürün Şirket’e iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Şirket’e aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

4.2. İşbu Sözleşme’ye konu Ürünler’in Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılabilmesi için ambalajlarının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması gereklidir.

5. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından satın alınan Ürünler’de cayma hakkının kullanılması, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

b) Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler

c) Ambalajı ve paketi açılmış olan ürünler ve mevzuat kapsamında cayma hakkının kullanılamayacağı sair durumlar. 

d) Montajı yapılmış olan ürünler ambalajı ve paketi açılmış olan ürün kapsamında yer aldığından mevzuat kapsamında cayma hakkının kullanılamayacaktır.

6. TESLİMAT

6.1. Ürünler’in aksi belirtilmediği müddetçe teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Şirket, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Şirket’e ait olacaktır. Ürünlerin teslimatı; Şirket’in stoklarının müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Şirket işbu Sözleşme’ye konu Ürünleri, Alıcı tarafından sipariş edilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Şirket Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.2. Alıcı’nın yanlış adres bildirmiş olması veya teslimat anında teslim almaktan kaçınması veya teslim işleminin Alıcı’nın fiil ve davranışları nedeniyle gerçekleşmemesi hallerinde doğacak zarar Alıcı tarafından karşılanacaktır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GİZLİLİK VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

7.1. ALICI, rızası ile paylaşmış olduğu; “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun” ve sair kanunlar kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmış olan her türlü kişisel verinin; Şirket tarafından muhafaza edilmesine, işlenmesine, 3. kişilere aktarılmasına, yurt dışına aktarılmasına, usulüne uygun yazılı bildirim yapılıncaya kadar muhafaza edilmesine açık bir şekilde rıza vermektedir. Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket kişisel verileri sözleşmesel ilişki gereğince işleyeceğini, kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına nasıl ve kimlere aktarılacağını Alıcı’ya izah etmiş olmakla birlikte, kişisel veriler ile ilgili bilgi alma, silme, yok etme, düzeltme, itiraz etme, zarar giderim taleplerinin yazılı olarak Konacık Mah. Atatürk Blv. No: 212/6 Bodrum Muğla adresinde bulunan şirket merkezine iletebileceği, viagardeniashop@gmail.com uzantılı e-posta adresi ile talepte bulunulabileceği, gerek duyulması halinde 0539 301 72 82 no’lu telefon hattı ile iletişime geçilebileceği hususlarında müşteriyi bilgilendirmiştir.

7.2. ALICI yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Şirket tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

7.3. Şirket tarafından ALICI’ya sunulan, ‘kredi kartı bilgilerinin Şirket tarafından saklanması’ seçeneğinin ALICI tarafından kabul edilmesi halinde, ALICI buna rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgiler Şirket tarafından yasal amaçlar dışında kullanılmayacak, diğer üyelerle paylaşılmayacak olup, Şirket tarafından gizli tutulacaktır. ALICI, kredi kart bilgilerinin, banka ve hesap bilgileri ile bunlara ait şifreleri 3. kişilerle paylaşmasından kendisi sorumludur. Şirket herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7.4. Taraflar, işbu Sözleşme gereği birbirleri hakkında elde ettikleri ticari sırları 3. kişilerle paylaşmamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.

8. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

8.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Şirket’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecektir. Taraflar, işbu Sözleşme’den kaynaklan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.