Çiçekler Gece Mi Sulanır Gündüz Mü?

Bütün canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için yeterli beslenmeleri gerekmektedir. Hayvanlar ve insanlar için bu besleme sistemi benzerlik göstermektedir fakat ev ve iş yerlerimizin hoş kokulu, dekoratif üyeler için bu beslenme biraz daha farklı olmaktadır.

Çiçeklerin beslenebilmeleri için birtakım maddeleri topraktan ve atmosferden alması gerekmektedir. Bu beslenmenin en tesirli elemanından bir tanesi de yeteri kadar ve düzenli bir şekilde sulamadır. Bunun sebebi karbondioksit ve su sayesinde çiçekler kendi besinlerini elde ederken, bunun beraberinde topraktaki minerali bünyesine alması için de su içerisinde çözünmesi gerekmektedir. Sulama oldukça mühim bir işlemdir. Çiçeğiniz aşırı sulandığı vakit yaprak ve köklerinde çürümeler ortaya çıkarken, yeterli sulanmadığındaysa yaprak ve dalların kuruyabileceği gibi köklerde de kırılmalar ortaya çıkabilmektedir.

Çiçek sulama teknikleri modern ve geleneksel sulama olmak ile beraber iki gruba ayrılmaktadır. Geleneksel sulama tekniği kendi içinde dört farklı stilde olmaktadır. Bunlar; Border, Uzun Tava, Tava, Karık ve Salma ismi verilen sulama teknikleridir. Geleneksel sulama teknikleri biraz ilkel tekniklerdir. Toprak içerisindeki aşırı suyun çoğalmasına sebep olan sulama teknikleridir. Bu durum da toprak ve drenajda tuzluluk problemlerini ardından getirir.

Modern sulamaysa Sızdırma, Mikro yağmurlama, Damla ve Yağmurlama sulama teknikleri olarak dört farklı biçimde yapılabilir. Basınçlı sulama teknikleri de adı verilen modern sulama tekniklerinden en büyük randıman damla sulama tekniğidir. Az ölçüde verilen sularla çiçeğin kurumamasına ve bunun beraberinde aşırı sudan zarara uğramasına imkan temin eder. Bazı araştırmalar bu teknik ile nerede ise yüzde elliye ulaşan randıman artışı bulmuşlardır. Fakat kurulum fiyatı yüksek olan bu teknikte bunun beraberinde toprakta yaşam süren bazı hayvanları da istemsiz bir şekilde zarara uğratmaktadır.

Çiçek Sular İken Önem Verilmesi Gerekenler

·     Bütün çiçeklerin sulama şekli de ölçüsü de sıklığı da ayrıdır. Üstelik aynı olan çiçeklerin ayrı yerlerde bakılması da sulanma düzenine etki edebilmektedir. Isısı daha fazla yerlerde bakımı yapılan bitkiler terlemeyle daha çabuk su kaybedeceklerinden dolayı, bu çiçekler daha sık sulama arzu ederler.

·     Sulama aylarına göre farklı olmaktadır. Çiçeklerin yaz mevsiminde arzu ettikleri su gereksinimiyle kış mevsimindeki su arzusu aynı değildir.

·     Sulama gereksinimi kumun yapısına göre de farklılık gösterir. Kumlu olan topraklar daha geçirgen bir yapıda olduklarından dolayı sulama aralığı daha az tutulur iken, su tutma niteliği fazla olan killi toprakta sulama aralığı uzun zamanlı olmaktadır.

·     Çiçeğinizin toprağını gözetleyerek, su gereksinimini belirleyebilirsiniz. Sulama ölçüsü ve zamanınızı kendi tecrübeleriniz ile ayarlayabilirsiniz. Pek çok kaynak çiçeğin susuzluktan zarara uğrayacağı ölçüye yaklaştığında sulanmaya ihtiyacının olduğunu belirtiyor. Ankara Belediyesi’nin Bahçıvanlık Rehberi ismini verdiği bir yayınında bu durum bu şekilde açıklanmaktadır; toprağın neminin çiçek yetişmesini kötü yönde etki edecek bir düzeye erişmeden sulama yapılması gerekir. Çiçek fayda edici suyun yüzde yetmiş beş seviyesinde tercih edildiği vakit sulama yapılması gerekir.

·     Saksı çiçeklerinde sulama işlemi yapar iken sulama kabı tercih edilmesi ve suyun dinlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Yani sulama ölçünüzün sabit tutulması ve çeşmeden doldurulan suyun doğrudan olarak çiçeğe verilmemesi önerilmektedir. Birkaç saat olsa bile suyun dinlendirilmiş olması, mümkün olduğunca yağmur suyuyla çiçeğin sulanması önerilmektedir.

·     Saksı bitkilerinden birkaç bitki haricinde hiçbirinin yaprağının ıslanmış olmasından hoşnut olmaz. Nem ve tropikalden hoşnut olan çiçekler haricinde salon bitkilerinizi sular iken yaprağa fazla su değdirmemeye dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu durum bitkiler için de geçerlidir. Orkide gibi bazı çiçekler, bitkilerinin ıslanmasından hoşnut olmazlar. Bu yaprak ve bitkilerde küflenmelere yol açabilir.

·     Sulama vakitlerinin düzenli bir şekilde olması tavsiye edilmektedir. Çiçeğinizin her hafta aynı gün ve saatte olması mühimdir. Birden çok sulama yapmak yerine sulama ölçüsünü düşürüp sulama sayısını yükseltebilirsiniz.

·     Saksı bitkilerine sulama yapar iken önem verilecek en büyük nokta, tercih edilen saksının drenaj deliğinin olması durumudur. Drenaj deliği olmayan saksı içinde çok biriken su atılmayıp zaman ile kökün zarara uğramasına neden olacaktır.

·     Saksının altında yer alan tabakta çoğalan su dökülmeli, çiçeğin yeniden çekmesine imkan verilmemesi gerekir.

·     Sulama işleminde bir başka mühim nokta sabahın erken vakitlerinde sulanmasıdır. Bu durum gerek saksı gerek de bahçe bitkilerine sulama yapmada tavsiye edilmektedir. Bu durumun nedeniyse buharlaşma durumudur. Yani sabahın erken vakitlerinde, daha güneş tam ısı vermeye başlamadan çiçeklerinize sulama yaptığınızda, topraktan çok buharlaşma olmadan suyu emme imkanı yakalamaktadır. Aynı biçimde günün sonuna varıldığında çok su toprakta durmamış olur ve gecenin serin vakitlerinde topraktaki su çürümeye, böceklenmeye sebebiyet vermez.

·     Sulama yapar iken saksının içinde suyun eşit bir şekilde dağılım yaptığından emin olmanız gerekir. Yani suyu toprağın her bölgesine değecek biçimde vermeniz gerekir. Bazı alanların kuru kalmamasına önem vermelisiniz.

·     Sulama yapacağınız suyun fazla soğuk olmamasına özen göstermelisiniz.

·     Bahçeler için mümkün olduğunca çiçek sulama sistemi kurulmalı ve birtakım aparatlar ile sistemli sulama gerçekleştirilmesi gerekir.

Bitkileri Çok Sulamanın Zararları

Tarım Bakanlığı bitkileri çok sulamanın getirdiği zararları daha net bir şekilde anlatmak amacıyla bir makale yayınlamıştır. Bu makalede değinilene göre toprağa fazla sulama yapmanın zararları aşağıdaki gibidir;

·     Aşırı sulama toprağın içinde yer alan atmosferin yerini suyla doldurur ve bu durumun neticesinde kökler yeterli bir şekilde atmosfer alamaz. Kökün atmosfer alamaması hali, fonksiyonlarını yapamamalarına neden olur. Kök tembel bir hal alır ve ileriye doğru genişleme yapmazlar. Atmosfer almayan kök topraktan yeteri kadar besin alamaz ve çiçeği de besleyemezler.

·     Aşırı sulamanın ardından devamlı nemli olan toprak, çiçek gövde ve kökü rahatsızlıklara maruz kalabilmektedir. Bu rahatsızlıkların neticesinde çiçek kuruyabilir.

·     Aşırı sulama çiçek toprağına yapılmış olan gübrelemeyi süzmektedir, bu durum da çiçeğin toprağının besleyici olma niteliğini ortadan kaldırır. Toprağın içerisindeki kalsiyum, potasyum, azot, fosfor gibi maddelerin emilimini zor hale getirir.

Bitkileri Az Sulamanın Zararları

Bitkileriniz bünyelerine az su aldığında bu durumu hemen belli ederler. Yaprağını eğip, boynunu bükmeye başlamaktadırlar. Şayet çiçeğinizin yeni sürgünlerinin yaprağı solmaya başlıyor, gelişmesini ağırlaştırıyor, yaprak renginde farklılaşmalar ve dökülmeler meydana geliyor ise bitkinizin suya ihtiyacının olduğunu sizlere anlatmaya çalışıyor manasına gelir. Bitkilerinizin kurumak üzere olduğunu toprak üstündeki çatlaklardan, dal kurumasından da idrak edebilirsiniz.